Awesome FPV and Drone Videos - On Tap!

FPVTV is dedicated to bringing you the very latest FPV flying videos from across the net


EUROFIGHTER TYPHOON V2 UNBOXING PARAMETERS FIRST LOOK EDF 90mm FREEWING [PL]

By Artur Borowski, 19 Apr 2016 into Freewing Typhoon in Fixed Wing Watch on YouTube »

Rozpakowanie, pierwsze wrazenia, parametry, przeglad.
Artur.RC: http://bit.ly/ArturRC, Subscribe: http://bit.ly/SUBSCRIBEARTURRC
Unboxing, first look, parameters, review.
Wingspan: 960mm
Length: 1400mm
Flying weight: 3050g
Thrust: 3200g
Motor: 3748-1450kV Brushless outrunner
ESC: 100A UBEC 8A
Servo: 9pcs 9g metal gear
Battery: 6S 22.2V 5000mAh 35C
Ducted Fans: 12 Bladed 90mm EDF
Camera: GoPro3
Camtasia Studio 8
Artur.RC ™ / Artur.RC Studio ™ © 2016 AB-ART Multimedia Productions Inc .. Wszelkie prawa zastrzezone. Publikacja, powielanie lub rozpowszechnianie tego filmu w jakikolwiek sposób - w tym bez ograniczen droga elektroniczna za posrednictwem Internetu lub poczty e-mail lub ponownego przesylania istniejacych filmów i ponowne przeslanie takiego materialu na kazdej stronie w dowolnym miejscu na swiecie - jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody mediów AB-ART Media Productions Inc. Uwaga Artur.RC Studio nie sprzedaje produktów RC. Artur.RC Studio jest niezaleznym promotorem wspanialego hobby! Nie jestem bezposrednio zwiazany z zadnym z dostawców lub producentów w tym filmie. Artur.RC Studio nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty poprzez stosowanie produktów na wlasny uzytek - uzywaj na wlasne ryzyko! Ten film i seria filmowa Artur.RC transmitowane na YouTube jest przeznaczona wylacznie do celów rozrywkowych.
Artur.RC™/ Artur.RC Studio™ © 2016 AB-ART Media Productions Inc.. All rights reserved. Publication, reproduction or distribution of this film by any means whatsoever - including without limitation electronic transmission via internet or e-mail, or re-uploading existing videos & re-uploading such material on any website anywhere in the world — is strictly prohibited without the prior written consent of AB-ART Media Productions Inc. Please note that the Artur.RC Studio does not sell RC Products. The Artur.RC Studio an independent promotor of a great hobby! I am not directly affiliated with any of the vendors or manufacturers in this video. The Artur.RC Studio is not liable for any damage or loss through the use of products or techniques shown - use at your own risk! This film and the Artur.RC film series broadcast on YouTube is intended for entertainment purposes only.You might also be interested in...
Current site: #1 | Domain www.fpvtv.co.uk